dimarts, 25 de febrer del 2014

obres al comú de Sant Julià de Coanerprimera fase de la rehabilitació acabada.